2012-2013 Dönemi Eğitim Bursuna Katkı Sağlayan Aydınlık Yüzlerimiz AYDIN ERARSLAN
ÇETİN ÖNAL
DÜNDAR ERARSLAN
HAYATİ ERDÖNMEZ
KAZIM ERARSLAN
METİN ÖNAL X 5
MUSTAFA KAYA X 3
NUSRET DEMİRCAN X 2
YENER ÖNAL X 3

Üye İsmi

Parola


Latife Erarslan - Di GelKadınlar GünüDrum Kitchen Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum
Yerel Sözcükler
Kültür ve Sanat
A
Ancap : Yaban armudu
Atıntu : Dışlanmış itilmiş
Ayama : Koruma - takma isim
Andır : Sağlıksız - amaca ters
Ayhunturuk : Çam ağacının yapışkan sıvı sakız hali
Ahbun : Verimli düz tarla
Ayhınma : Kayma
Abraş : Çirkin büyük yüzlü
Aze : Vücudun tüm derisi
Ayana : Şaşkınlık - Hayret ifadesi
Aluh : Çok aptal adam
Azaplık : Yayla göçü sonu köydeki sessizlik - kimsesizlik

B
Buraşan : Kağnı yükünü bağlayan ipi çevirerek sıkan yuvarlak dal parçası
Burgaş : Karşı görüş
Behni : Hayvanların yem yediği içi oyulmuş ağaç
Bükürgeç : Gözleme ekmeğini çeviren hartamadan yapılmış saplı araç
Buymak : Çok üşümek - donmak
Badut : Tane
Bunguldemek : Büyük baş hayvanların bağırıp kaçması
Bürüme : Özel yetiştirilmiş çam ormanı
Badal : Basamak
Boncuklama : Yükünü eşine yıkma - Yorgun öküzün başını boyunduruğun altına çevirmesi

C
Cemek : Övenderenin geri ucuna takılan üç köşeli demir
Cücül : Çayır mantarı
Caplama : Çatı kiremitlerinin altına döşenen ince ve uzun ağaç
Cebiş : Bir yaşındaki keçi
Cücük : Civciv
Cılga : İnce uzun yayla yolu
Cışkı : Oyun bozan söz tutmayan
Cılh : Bozuk yumurta
Cudam : Çirkin - Sevimsiz

Ç
Çöydürme : Ayakta küçük çiş yapma
Çörtük : Yaban armudunun çok küçüğü
Çaparoz : Her işe ters kişi - Sürekli itiraz eden karşı çıkan
Çayan : Tahat kayak
Çekü : Baş örtüsü - yazma - eşarp
Çitil : Kavgacı geçimsiz

D
Dızırama : Anlamsız konuşma
Depük : Kuru
Dalaklanmak : Düşüp nefes alamamak

E
Eğiş : Külü közle karaştıran saplı sac kürek
Eğes : Sitem, naz
Emüşük : Süt kardeş
Erinmek : Üşenme, tembellik
Ellenem : Herhalde

F
Fırahlu : Çit
Fodul : Kavgacı - karıştırıcı - geveze
Ferice : Çabucak - hemen
Fosul : Boş
Folahlama : Kağnı tekerinin çemberinden ayrılması
Fer : Güç - kuvvet
Fışkı : Ahırdan çıkarılan hayvan gübresi
Feşellik : yaramazlık yapan

G
Gıdıh : Küçük yumurta sepeti
Gero : Yarık çengel balta
Gostil : Patates
Gaspanek : Kasten - inadına
Gatuaz : İnatçı - aksi - laf anlamaz
Gavil : Sözleşme
Güdük : Eksik - kısa
Gücükdene : Kırlarda yetişen küçük bitki
Gada : Bela
Gübür : Süpürülmüş çöp

H
Hezen : Kalın ve uzun ağaç
Hartı : Çarığın deliğini kapayan deri parçası
Hasut : Kıskançlık - cimrilik
Horayaramaz : İşe yaramaz
Hılımat : Zayıf iyi tutturulmamış
Helik : İmlik
Haşıl : Kavrulmuş mısır unundan yapılmış yemek
Hırtuh : Saldırgan köpek
Hılt : Güçsüz - bitik

I
Iba : Sabah nemi
Ihbala : Şansa - kadere
Igrıp : Kural

K
Küycü : Abartıcı - palavracı
Kükrek : Yağmur yüklü ince bulutlar
Kelezimek : Çok yorulmak
Kadimi : Sürekli sağlam
Kürtük : Donmamış kar yığını
Kösnü : Köstebek
Kenef : Hela
Kahmuk : Yumrukla vurma

L
Lappadak : Aniden - dikkatsizce
Laluh : Zor konuşan - kekeme

M
Mudul : Üvendirenin ucundaki ince ve sivri demir
Mengurde : Hayvanları ahırda bağlamak için ağaç dalından yapılmış alet
Mızmız : Beceriksiz - işe yaramaz
Mada : İştah
Malisan : Tüylü bir bitki
Mesinmemek : Değer vermeme - adam yerine koymama
Mıtırıp : Cimri

Ö
Öğürsedi : Hayvanların erkek eş istemesi
Ökso : Bir ucu ateşli odun

P
Papara : Et suyu ekmek karışımı yemek
Pağaç : Yağlı peynirli çörek benzeri ekmek
Purç : Gürgen ağacının ince dalları
Pe : Duvar
Pelepoş : Dağınık
Pür : Köknar ağacının yaprağı

S
Sef : Yanlış - ters
Sefi : Dengesiz
Sellim : Ekin biçiminden sonra hayvanların kendi başına yaylıma çıkarılması
Sekmen : İki ayaklı tahta oturak
Soharıç : Yağda yakılan yiyeceklerin üzerine dökülen sos
Sakurtlak : Hayvanların kanını emen asalak böcek
Seme : Aptal - kafasız
Şello : Kabakla yapılan sebze çorbası
Şorutlu : Ağzı burnu akan kimse

T
Tırıl : İshal
Tump : İki tarla arasını belirleyen çayırlı yer
Tebelleş : Bela olmak
Tumman : Uzun don - külot
Tosurama : Kızgınlıkla kendi kendine konuşmak
Tümsük : Yumrukla dürtme
 Yerel Sözcükler
 Azmi Aksoy Kültür Merkezi
 Yeşilce Şiirleri