2012-2013 Dönemi Eğitim Bursuna Katkı Sağlayan Aydınlık Yüzlerimiz AYDIN ERARSLAN
ÇETİN ÖNAL
DÜNDAR ERARSLAN
HAYATİ ERDÖNMEZ
KAZIM ERARSLAN
METİN ÖNAL X 5
MUSTAFA KAYA X 3
NUSRET DEMİRCAN X 2
YENER ÖNAL X 3

Üye İsmi

Parola


Latife Erarslan - Di GelKadınlar GünüDrum Kitchen Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum
Çağman
Yeşilce Kitabı

ÇAĞMAN
Çağman Yeşilce Belediye sınırları içinde Yeşilce, Topçam ve Beyağaç köylülerinin belli paylara sahip olduğu bir alandır. Sınırları: Doğusu; Kızılağaç Yaylası ve Eriçok, Batısı; Yaylacık Deresi, Ilıca yanı, Kireçlik Deresi, Kuzeyi; Ayıtaşı ve Ayvaz kayası, güneyi; Köknar Boğazı, Türkmen Yolu, Verep Yol, Kuzu gölü.
Çağman, 1920’li yıllara kadar bir Rum köyü olarak kalmış, İstiklal Savaşı’ndan sonra Türklerle Rumlar mübadele edilmiş (Değiştirilmiş) ve Çağman’daki Rumlar Yunanistan’a gitmişlerdir. Rumlardan sonra Çağman hazine arazisi olmuş, daha sonra da Serdaroğlu ailesi tarafından satın alınmıştır. Bir hisse Topçamlılar, bir başka hisse de Beyağaçlılar tarafından satın alınmış, Ahmet ve Behçet Efendi hisselerini de Yeşilceliler satın almışlardı.
1962 yılında Yeşilce muhtarı Mehmet KOÇ 312 Yeşilceli adına tapu tescilini yaptırmıştır. Cenikoğullarından; Cemal, Fehmi, Hidayet ve Celal AKIN, Havısgilden Temel, Hüseyin ERTEKİN, Zararoğlu Hüseyin ERDEM, İnceoğullarından Ali ÜNAL (Yan Ali) uzun süre ekip biçmişlerdir, Çağman’da kalmışlardır. Çağman uzun yıllar Zile (Beyağaç), Yavadı (Yeşilce), Gebeme (Topçam) arasında kavgalara neden olmuştur. Bundan böyle ise bölgesel bütünlüğün, bölgesel kalkınmanın merkezi haline getirilmeyi bekliyor.
Doğusunda Beyağaç, Yeveli, Gülpınar; batısında Sarıyayla; kuzeyinde Topçam; güneyinde Yağmurlar ve Konacık Köyü ile çevrili bulunan YEŞİLCE, genelde ormanlık bir bölgedir. Daha önceki koruluk ve ekenekleri de ormanlaşmıştır.
Yeşilce’nin komşu köylerle bir sorunu yoktur. Bölge halkı ile bütünleşmeyi amaçlamaktadır. Sarıyayla Köyü ile sınır uyuşmazlığının da önümüzdeki günlerde çözümlenerek bölgesel bütünlüğün sağlanması söz konusudur.

 Kapak
 İlkelerimiz
 Sunuş
 Yeşilceli Olmak
 Yeşilce'nin Konumu
 Mahalleler-Güzleler
 Çağman
 Yeşilce'nin Tarihi (Yeşilce Adı Nereden Geliyor)