2012-2013 Dönemi Eğitim Bursuna Katkı Sağlayan Aydınlık Yüzlerimiz AYDIN ERARSLAN
ÇETİN ÖNAL
DÜNDAR ERARSLAN
HAYATİ ERDÖNMEZ
KAZIM ERARSLAN
METİN ÖNAL X 5
MUSTAFA KAYA X 3
NUSRET DEMİRCAN X 2
YENER ÖNAL X 3

Üye İsmi

Parola


Latife Erarslan - Di GelKadınlar GünüDrum Kitchen Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum
Yeşilceli Olmak
Yeşilce Kitabı

YEŞİLCELİ OLMAK

Yeşilce toplumunun “çağdaş bir toplum” olarak tanımlıyoruz. “Çağdaş toplum” sözcüğü ile ne anlatmak isteniyor? Buna bir açıklık getirmek gerekir. Çağdaşlığı, geçmişi bilmek, doğru değerlendirmek, günü teknolojik gelişmelerden yararlanarak yaşamak, bilime inanmak ve gelişmelere açık olmak diye tanımlamak gerekir.
Yeşilce’yi “çağdaş toplum” yapan bileşenleri –tarihi, konumu, çalışma yaşamı, eğitimi, sosyal kültürel yapısı- inceledik, bunları ayrıntılı bir biçimde kitabımıza koymaya çalıştık.
“Yeşilce’li Olmak” bölümünde kısaca Yeşilceliler’i anlatmak istedik. Tarihi bölümde üç Türkmen kardeşin Yeşilce’ye gelerek (Hasan, Ahmet, Mehmet) yerleştiklerini, daha sonra yine Türkmen asıllı, kültürleri farklılaşmaya başlamış ailelerin gelerek Yeşilce’ye yerleştiklerini gördük. Sonradan gelenlerle Yeşilce’deki aile sayısı artmış, nüfus çoğalmıştır. Farklılaşmaya başlamış kültürler yeniden bütünleşme sürecini yaşamış, hoşgörü ortamında bir sentez oluşturmuştur. Yeşilce’nin bölgedeki diğer yerleşim birimlerinden farkı buradan kaynaklanmaktadır.
Cumhuriyet kurulmadan önce Yeşilce’de okulun bulunduğunu biliyoruz. 1927 yılında üç yıllık ilkokul açılınca kız ve erkek öğrenciler zorlanmasız okula devam etmişlerdir. Çocuklar arasında kız-erkek ayrımı yapılmadığı gibi büyükler arasında da kadın-erkek ayrımı yapılmamıştır. Yeşilce toplumunda Arap kültürü değil; Asya geleneği egemen olmuştur.
Yeşilce’yi oluşturan ikinci ve en önemli etkenlerden biri de okul ve öğretmenler olmuştur. 1920’li ve 30’lu yıllarda Mesudiye Müftüsü olan Tevfik Hoca önemli bir kişidir. Zamanının yüksek öğrenimini İstanbul’da yapmış, Yeşilce’ye yerleşmiştir. İstiklal Savaşı sırasında Mustafa Kemal’den yana olmuş halkı bu konuda bilinçlendirmiştir. 1930’lu yıllarda Yeşilce Camisi’ne ATATÜRK’ün resmini asmıştır.
Yine bu yıllarda SERDAROĞLU ailesinin toplumu olumlu yönde etkilediğini görüyoruz. Mustafa Serdaroğlu Yeşilce’lidir. Mesudiye’yi Erzurum Kongresi’nde, Sivas Kongresi’nde temsil etmiş, birinci dönem milletvekili olarak Ankara’ya gitmiştir. Behçet Serdaroğlu’na “Konağı sana vereyim, sen kullan” demiştir.
Çağdaş toplumun oluşmasında Asya geleneğinin, okul ve öğretmenlerin, Tevfik Hoca’nın ve Serdaroğlu ailesinin katkıları yanında Yeşilce’de yaşanan “GURBETÇİLİK” olayının da büyük payı vardır. Yeşilceliler 1930’lu yıllardan itibaren önce Çarşamba ve Bafra’yı, sonra Zonguldak, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, İstanbul ve Ankara’yı; daha sonra da Avrupa’yı tanımış, farklı kültürlerden etkilenmiş, farklı kültürleri etkilemiş ve bugünkü toplumun oluşmasında büyük katkısı olmuştur.
Yeşilceli olmak için, Yeşilce’de doğmak, bir konuta, araziye sahip olmak yeterli değildir. Bu, biçimsel Yeşilceliliktir. Bu biçimselliğe Yeşilce’nin kültürel değerlerini, Yeşilcelilik bilincini de eklemek gerekir.

1950 yılından itibaren nüfus sayımı sonuçlarına bakalım
1950 yılında nüfusumuz 2025
1975 yılında nüfusumuz 4368
1980 yılında nüfusumuz 4260
1985 yılında nüfusumuz 1890
1990 yılında nüfusumuz 2800
1997 yılında nüfusumuz 3624
2000 yılında nüfusumuz 4008

1984 yılında Sayın Ali Erdönmez, Mesudiye Nüfus Müdürlüğü’nde bir inceleme yapıyor ve Yeşilce’nin nüfusunun 6209 kişi olduğunu saptıyor. Günümüzde Yeşilce’nin nüfusunun 10 bine yaklaştığı sanılmaktadır. Nüfus sayımlarında bunun yarısını bile yakalayamayışımız bir takım eksiklerimiz olduğunu gösterir.
BEN YEŞİLCELİYİM diyen herkesin kitabın başına koyduğumuz ilkeleri, kitabın sonuna eklediğimiz amaçları özümsemesi, nüfus sayımlarında Yeşilce’de bulunması, seçimlere Yeşilce’de katılması, Yeşilce derneklerinden en az birine üye olması, Yeşilce’deki kültürel etkinliklere katılması gerekir. YEŞİLCE’Yİ, ANCAK BÖYLE DAHA GÖRKEMLİ KILABİLİRİZ.

Çağrımızı bir kez daha yineleyelim “Gelin dostlar bir olalım. Yeşilce’yi daha görkemli, daha saygın kılalım.”

 Kapak
 İlkelerimiz
 Sunuş
 Yeşilceli Olmak
 Yeşilce'nin Konumu
 Mahalleler-Güzleler
 Çağman
 Yeşilce'nin Tarihi (Yeşilce Adı Nereden Geliyor)