2012-2013 Dönemi Eğitim Bursuna Katkı Sağlayan Aydınlık Yüzlerimiz AYDIN ERARSLAN
ÇETİN ÖNAL
DÜNDAR ERARSLAN
HAYATİ ERDÖNMEZ
KAZIM ERARSLAN
METİN ÖNAL X 5
MUSTAFA KAYA X 3
NUSRET DEMİRCAN X 2
YENER ÖNAL X 3

Üye İsmi

Parola


Latife Erarslan - Di GelKadınlar GünüDrum Kitchen Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum
Sunuş
Yeşilce Kitabı

Sunuş

Bu kitap 2000’li yıllara girerken Yeşilce geçmişinin yeniden gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi; Yeşilce gerçeğinin ve ilkelerinin ortaya konması, yeni hedefler gösterilmesi amacıyla oluşturuldu.

Kitabımıza Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüğü’nden emekli olan Ali ERDÖNMEZ’in Yeşilce ile igili çalışmaları, araştırmaları kaynak oldu. Yeşilce için böyle bir kaynak hazırlayan Ali ERDÖNMEZ’e, kaynağı sağlayan öğretmen Kadir AKSU’ya, Nadir AKSU’ya, Fikret KAHRAMAN’a, Fikri ERASLAN’a, Tahsin ERTEKİN’e, Erkan AKIN’a, Şevket ERDÖNMEZ’e ve Hüseyin KARADUMAN’a; ayrıca Mesudiye Nüfus Müdürlüğü’ne, tapu kayıtlarının çıkarılmasındaki çalışmalarıyla Faik KALEMDAROĞLU’na şükranlarımızı sunarız.

Biz Ali ERDÖNMEZ’in araştırlamalarını güncelleştirerek, onlara yeni gelişmeleri ekleyerek bu kitabı basıma hazırladık. “İşte Yeşilce, İşte Yeşilceliler!” dedik.

Kitap incelendiğinde de anlaşılacağı gibi Yeşilce, sosyal kültürel anlamda başarılı olmuş, saygın bir kimlik kazanmıştır. Ne yazık ki ekonomik ve siyasal anlamda aynı derecede başarılı olduğu söylenemez. İşte bu nedenledir ki Yeşilce’nin gündemindeki temel konular bunlar olmalıdır.

2000’li yıllara girerken gençliğin bireyselliğin aşarak örgütlenmeyi gündeme aldıklarını; Yeşilce’ye sahip çıkma, geleceği belirleme aşamasına geldiklerini sevinçle görüyoruz. İleri ki yıllarda ekonomik ve siyasal alandaki açmazları da aşacaklarına inancımız tamdır. Başaracaklarına güven, başardıklarından kıvanç duyuyoruz.

Yeşilce Belediye Başkanı
Sönmez Yılmaz

 Kapak
 İlkelerimiz
 Sunuş
 Yeşilceli Olmak
 Yeşilce'nin Konumu
 Mahalleler-Güzleler
 Çağman
 Yeşilce'nin Tarihi (Yeşilce Adı Nereden Geliyor)