2012-2013 Dönemi Eğitim Bursuna Katkı Sağlayan Aydınlık Yüzlerimiz AYDIN ERARSLAN
ÇETİN ÖNAL
DÜNDAR ERARSLAN
HAYATİ ERDÖNMEZ
KAZIM ERARSLAN
METİN ÖNAL X 5
MUSTAFA KAYA X 3
NUSRET DEMİRCAN X 2
YENER ÖNAL X 3

Üye İsmi

Parola


Latife Erarslan - Di GelKadınlar GünüDrum Kitchen Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum
YKDD
Dernekler

     1990 yılında, emekli öğretmen Sebahattin Semizoğlu başkanlığında; Erol Tacalan, Nedim Öcal, Sinan Erdönmez, Fuat Benli, Ferit Erdönmez ve Cenan Erdönmez adlı kurucular tarafından Yeşilceliler Kültür ve Dayanışma Derneği`nin yasal işlemleri tamamlanarak dernek faaliyete geçirilmiştir. Aynı yıl içinde ilk kongresini yapmış ve Sinan Erdönmez başkanlığında oluşan yönetim kurulu İstinye Koru Mahallesinde dernek lokalini açmışlardır. Aynı yönetim nüfus sayımına on otobüs birden götürme başarısını da sağlamıştır.

     Aşağıda belirtilen dernek başkanları görevlerini belirtilen dönemler içinde gerçekleştirmişlerdir.

DÖNEM

BAŞKAN

1990-1991

Sinan ERDÖNMEZ

1991-1992

Kayhan KAYA

1992-1995

Orhan AKSOY

1995-1997

Atilla KAYA

1997-1999

Yavuz ÜNAL

1999-2001

Orhan AKSOY

2001-2004

Cenan ERDÖNMEZ

2004-2005

Orhan AKSOY

2005-???

Nihat BENLİ     Yeşilceliler Kültür ve Dayanışma Derneği ismine yakışır şekilde beldesi ile ilişkilerini daima sıcak tutmuştur. Dolayısıyla Yeşilce` nin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli katkıları olmuştur.

     İstanbul genelinde çalışmaları istenildiği kadar olmamakla beraber özellikle Yeşilce gençliğini bir araya getirmesi genel kabul gören en önemli başarısı olmuştur. Dernek çatısı altında örgütlü olan Yeşilce Gençliği; folklor, müzik, tiyatro gibi etkinlikleri başarıyla sürdürmektedir.

     Yeşilce Kadınlar Komisyonu ise modern Yeşilceye yakışan bir gelişmedir. Yaşamın her alanında olduğu gibi kadınlarımız derneğimize güç katmaktadırlar. Dernek çalışmalarında, özgün etkinlikleri ile Yeşilcemize büyük bir güç katmaktadırlar.

     1990 yılından bu yana faaliyette bulunan Yeşilceliler Kültür ve Dayanışma Derneği, gelecekte İstanbul` a ağırlık vererek insanlarımızın Kent yaşamında başarılı ve mutlu olma çalışmalarında bulunacaktır. Bunun içinde öncelikle bu çalışmalara olanak sağlayacak kendi mülkümüze sahip olabilmek amacımızdır.      Yeşilcemizin çağdaş, aydınlık, demokrat, katılımcı, insanları geçmişine sahip çıkmadaki başarısını geleceğe yön vermede de gösterecektir.

 YKDD
 İMECE Vakfı